Przedszkole Zielony Domek

DSC06740

PRZEDSZKOLE  „ZIELONY DOMEK”
Ul. Batalionów Chłopskich 141 C, 25-671 Kielce
Tel. : 693 032 597

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – rozdział 8, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161 poz. 1080, Dz. U. Nr 143 poz. 839 z 2011r.) .
Decyzja o wpisie placówki do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Kielce : Nr 69 z dn. 17.09.2010r. Osobą prowadzącą przedszkole jest mgr Agnieszka Czaja.
Zapraszamy do pobrania karty zgłoszenia poprzez link Karta zgłoszenia do zielonego domku lub w placówce
Zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki w celu zapoznania się z warunkami. Chętnie udzielimy wszelkich informacji niezbędnych do podjęcia trafnej i satysfakcjonującej państwa decyzji.

Zasady Organizacji Wychowania Przedszkolnego >> pobierzacrobat

Kącik Rodzica

Wpisz nazwę użytkownika i hasło